Na Wszystkich Świętych

Caspar_David_Friedrich_-_Abend_(1824)

Wieczór – mal. Caspar David Friedrich (1774-1840)

 

 

John Milton (1608-1674)

O  CZASIE

 

Pędź, wrogi Czasie, śpiesz się, niech twój bieg się stara
Ponaglić sennych godzin ołowiane kroki,
Powolne jak bezwładne ciężarki zegara;
Syć się wszystkim, co wpadnie w paszczy twojej mroki,
Pożeraj fałsz i pozór, który pysze służy,
Odpadki tego świata:
Tak mała nasza strata
I zysk twój  tak nieduży.
Gdy bowiem wszystko, co złe, zniknie w twoim łonie
I żarłoczność twa w końcu i ciebie pochłonie,
Ogrom Wieczności każdą z rozjaśnionych twarzy
Pocałunkiem obdarzy;
W potopie szczęścia zniknie wtedy wszelka troska,
Każda rzecz pełna Dobra, doskonale boska
Zalśni jak wieczną zorzą
Prawdą, Pokojem i Miłością Bożą
Przed niedosiężnym tronem
Tego, Kto nasze dusze w niebie rozjaśnionem
Przyjmie i Swoim błogim widokiem napasie,
A od przyziemnej nędzy na zawsze ocali:
Odziani w gwiazdy, wiecznie będziem triumfowali
Nad Śmiercią, nad Przypadkiem, i nad tobą, Czasie.

 

(Przekład Stanisława Barańczaka)

 

 

 

Caspar_David_Friedrich_053

Brama cmentarna – mal. Caspar David Friedrich

 

 

John Milton

ON TIME

 

Fly envious Time, till thou run out thy race,  

Call on the lazy leaden-stepping hours,  

Whose speed is but the heavy Plummets pace;  

And glut thy self with what thy womb devours,  

Which is no more then what is false and vain, 

And meerly mortal dross;  

So little is our loss,  

So little is thy gain.  

For when as each thing bad thou hast entomb’d,  

And last of all, thy greedy self consum’d,

Then long Eternity shall greet our bliss  

With an individual kiss;  

And Joy shall overtake us as a flood,  

When every thing that is sincerely good  

And perfectly divine, 

With Truth, and Peace, and Love shall ever shine  

About the supreme Throne  

Of him, t’whose happy-making sight alone,  

When once our heav’nly-guided soul shall clime,  

Then all this Earthy grosnes quit, 

Attir’d with Stars, we shall for ever sit,  

  Triumphing over Death, and Chance, and thee O Time.