Adwent

IMG_20221127_113927

fot. MM

 

 

KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI

(fragment)

 

…Wszyscyśmy blisko otchłani

i każdemu z woli Boga
powinąć się może noga,

lecz wiedz: diabeł spęta w lesie,
Jezus na światłość wyniesie.

A światłość już niedaleko:
w Grudniu się narodzi Dziecko,

co jednym wzniesieniem dłoni
świat ku światłości nakłoni.

Spójrzcie, jak pierzchają cienie!
Płynie Boże Narodzenie!

W purpurze, w złocie, w lazurze
Anioł dmie w trąbę na chmurze;

radość, radość niedaleko,
radość, co pychę uśmierca…

„Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze według serca Twego”

1938

Śnieg pada!

IMG_20221120_110537

fot. MM

 

Jan Brzechwa

ZIMA

Nie­bo błę­kit­nia­ło, nie­bo owdo­wia­ło,
Owdo­wia­ły błę­kit bia­łym śnie­giem spadł,
Co się na­gle sta­ło, że tak bia­ło, bia­ło,
Pod no­ga­mi mymi za­sze­le­ścił świat?

Wło­żę li­sią cza­pę, przy­pnę lisi ogon,
Zmy­lę wszyst­kie śla­dy, zmio­tę śnież­ny kurz,
Pój­dę so­bie dro­gą, pój­dę bez ni­ko­go
I do cie­bie ni­g­dy nie po­wró­cę już.

 

 

IMG_20221120_110650

fot. MM

 

Józef Ignacy Kraszewski

ZIMA

(fragment)

Zima. — Na nie­bie sza­ra roz­po­star­ta sza­ta…
Ci­cho — spo­koj­nie śnie­żek w po­wie­trzu ula­ta
I wszyst­ko bia­łym swo­im ca­łu­nem odzie­wa;
Stro­ją się ze­schłe tra­wy, ob­umar­łe drze­wa…
Na tle ciem­nem się bia­ło ma­lu­je świat wszy­stek,
Naj­mniej­sze tra­wy ździe­bło, naj­drob­niej­szy li­stek —
Mistrz nad mi­strze na­tu­rę za­mar­łą w je­sie­ni —
We mgnie­niu oka w nowy, żywy świat za­mie­ni,
Żywy, bo ca­łun to jest, co tuli w swem ło­nie,
Wszyst­ko, co z wio­sną ja­sną zie­le­nią za­pło­nie!

 

 

IMG_20221120_111142

fot. MM

 

 

 

Odrobina jesiennej refleksji

IMG_20200829_150312

fot. MM

 

 

Ogden Nash

TY, JA  I  P. B. SHELLEY

 

Czymże jest życie? Życie jest stawianiem stopy na niższym schodku, którego nie ma,  albo siadaniem na krzesło,

Które się gdzieś wyniesło.

Życie polega na tym, że nikt nas nie uprzedził, iż parkiet w sali bankietowej bywa świeżo   woskowany czasem,

Że ciągniemy do siebie drzwi z napisem PCHAĆ, a pchamy uchwyt z napisem CIĄGNĄĆ, jeśli zaś drzwi są na fotokomórkę, zauważamy kartkę z napisem AWARIA FOTOKOMÓRKI PROSIMY SKORZYSTAĆ  Z DRZWI OTWIERANYCH RĘCZNIE dopiero w momencie, gdy ogłusza nas huk i brzęk szkła rozbitego naszym własnym en face’em.

Życie jest porankiem, kiedy stawiamy diagnozę, że rzekomy ból gardła jest w istocie nieprzygotowaniem do klasówki z algebry, i wysyłamy zapłakane dziecko do szkoły, po czym w godzinę  później wraca ono pokryte najzupełniej autentycznymi plamami koloru szkarłatnego,

Recitalem, na którym niedysponowanego Vladimira Horovitza zastępuje miejscowy puzonista i w dodatku wykonuje z całą sumiennością zapowiedziany program złożony z wszystkich sonat Scarlattiego.

Chodzi, jak przypuszczam, o to w tym całym zimnym cieląt wychowie,

Że bez zawodów i upokorzeń ludzkości by się przewróciło w głowie.

Ktoś, mówiąc dawno temu o poecie Shelleyu, opisał go jako pięknego, bezradnego anioła, świetlistymi skrzydłami tłukącego nadaremnie o niewidzialne pręty pustki,

Co jest opisem tak poruszającym, że czuję potrzebę użycia kleenexu lub chustki,

Ale ma zarazem  i pewien sens głębszy, a mianowicie ten, że, tacy czy owacy, stanowimy pewnie jedną wielką, ogólnoludzką brać

I że Shelley przy całym swoim anielstwie też pętał się po ziemi, jak każdy z nas usiłując pchać drzwi z napisem CIĄGNĄĆ oraz ciągnąć drzwi z napisem PCHAĆ.

 

(Przełożył Stanisław Barańczak)

 

Ilustracja do cyklu Jeżycjada®

rys. MM

 

Ogden Nash

YOU AND ME AND P. B. SHELLEY

What is life? Life is stepping down a step or sitting in a chair
And it isn’t there.
Life is not having been told that the man has just waxed the floor.
Life is pulling doors marked PUSH and pushing doors marked PULL and not noticing notices which  say PLEASE USE OTHER DOOR.
It is when you diagnose a sore throat as an unprepared geography lesson and send your child weeping to school only to be returned an hour later covered with spots that are indubitable genuine.
Life is a concert with a trombone soloist filling in for Yehudi Menuhin.
But, were it not for frustration and humiliation
I suppose the human race would get ideas above its station.
Somebody once described Shelley as a beautiful and ineffective angel beating his luminous wings against the void in vain
Which is certainly describing with might and main.
But probably means that we are all brothers under our pelts
And that Shelley went around pulling doors marked PUSH and pushing doors marked PULL just like everybody else.

xx

Wszystkich Świętych

IMG_20201104_135425

fot. MM

 

 

Ks. Jan Twardowski

Z PLISZKĄ SIWĄ

 

Śmierć miłości potrzebna

jak sól ją utrwala

ukochani umarli są z nami już blisko

w śnie na palcach podchodzą

czytamy ich listy

dopiero po rozstaniu pamięta się wszystko

jak pachniał orzech suszona lawenda

jak wujek kochał ciotkę w pamiętniku

bawił dowcip o kuchni z widokiem na cmentarz

spotkanie we dwoje nad wodą zieloną

 w milczeniu to jest wtedy gdy wstydzi się słowo
.

z pliszką siwą co podgląda na wysokich nóżkach

nad Narwią zwą ją starą panną młodą

Boga się nie udowadnia

Boga się poznaje

po tym że serce pęka i świat nie ustaje

choćby wieś na której można pokochać króliki

życie miłość umniejsza znieważa odbiera

śmierć ocala na zawsze i teraz

 

1994

 

 

IMG_20201128_231042

 

.