Nawigator

wilk m 2

fot. KrzysztO (Wilk Morski)

 

 

 

Alfred, lord Tennyson

(1809-1892)

POPRZEZ PAS MIELIZN

 

Gwiazdo wieczorna, łudź

       Wzrok nad gasnącą zorzą!

I niech o mielizn piach nie zgrzytnie łódź,

       Gdy się powierzę morzom.

 

Lecz niech mnie niesie fal ruchomy sen,

      Bezszumnej głębi praca,

Prąd, co przybywa znad otchłannych den

      I w otchłań wraca.

 

Dzwonie wieczorny, zanurz

      W mrok zmierzchający ląd!

I niechaj nie szkli się łza oceanu,

      Gdy ruszę stąd;

 

Bo choćbym wiecznie w wód i gwiazd migocie

      Miał toń nieznaną pruć,

Wiem, że Cię ujrzę twarzą w twarz, Pilocie,

      Gdy z mielizn wyjdzie łódź.

 

(przekład Stanisława Barańczaka)

 

 

CROSSING THE BAR

by Alfred, lord Tennyson

 

Sunset and evening star,

      And one clear call for me!

And may there be no moaning of the bar,

      When I put out to sea,

 

   But such a tide as moving seems asleep,

      Too full for sound and foam,

When that which drew from out the boundless deep

      Turns again home.

 

   Twilight and evening bell,

      And after that the dark!

And may there be no sadness of farewell,

      When I embark;

 

   For tho’ from out our bourne of Time and Place

      The flood may bear me far,

I hope to see my Pilot face to face

      When I have crost the bar.