ar_wpi-flar_ksi-fl

KSIĄŻKI O MM

  • Biedrzycki Krzysztof, Małgorzata Musierowicz i Borejkowie. Krótki przewodnik po Jeżycjadzie, oprac. Beata Kupiec. Universitas, Kraków 1999.
  • Czachowska Kinga, Szczerba Dorota, Poznań Borejków. Spacer z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz. Media Rodzina, Poznań 2004.
  • Frycie Stanisław, Małgorzata Musierowicz. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002, seria „Portrety Literackie Autorów Lektur Dziecięcych”.
  • Gomóła Anna, Saga rodu Borejków. Kulturowe aspekty Jeżycjady. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
  • Kątny Marek, Kłamczucha, Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz. „Gens”, Kielce 1996.
  • Maczunder Halina, Humor i komizm językowy w wybranych powieściach Małgorzaty Musierowicz. Elipsa, Warszawa 2000.
  • Raszewski Zbigniew, Listy do Małgorzaty Musierowicz. Wydawnictwo Akapit Press
  • Między „Bambolandią” i „Jeżycjadą” . Makro- i mikrokosmos Małgorzaty Musierowicz, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, przy wspólpr. Anny Gomóły. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, seria: „Prace Naukowe UŚ w Katowicach”, nr 2160.
  • Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady”, pod red. Przemysława Dakowicza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008
  • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. WsiP, Warszawa 1997.